Canlyniadau etholiadau ar gyfer Rhuddlan

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Rhuddlan

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 3 Mai 2012

Rhuddlan - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Janet Ann Davies Ceidwadol 665 34% Wedi'i ethol
Arwel Roberts Plaid Cymru - The Party of Wales 419 21% Wedi'i ethol
John Trevor Jones Annibynnol 382 19% Heb ei ethol
Nathan James Lamb Ceidwadol 222 11% Heb ei ethol
William Francis Jones Annibynnol 221 11% Heb ei ethol
Kenneth Martin Prydderch Democratiaid Rhyddfrydol 71 4% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 1980
Nifer yr Etholwyr 2936
Number of ballot papers issued 1231
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 8
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 16
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 469
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 327
Y nifer a bleidleisiodd 42%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Janet Ann Davies 34% Wedi'i ethol
Arwel Roberts 21% Wedi'i ethol
John Trevor Jones 19% Heb ei ethol
Nathan James Lamb 11% Heb ei ethol
William Francis Jones 11% Heb ei ethol
Kenneth Martin Prydderch 4% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd15
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr1
Cyfanswm a wrthodwyd16