Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn (Dwyrain)

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn (Dwyrain)

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 3 Mai 2012

Prestatyn (Dwyrain) - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
James Michael Davies Ceidwadol 524 22% Wedi'i ethol
Julian Thompson-Hill Ceidwadol 463 20% Wedi'i ethol
Caroline Anne Holliday Llafur 364 15% Heb ei ethol
Kenneth Edward Wells Llafur 341 14% Heb ei ethol
Julie Marie Peters Annibynnol 322 14% Heb ei ethol
Leanne Knapp Annibynnol 300 13% Heb ei ethol
John David Roney Y Blaid Werdd 50 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 2364
Nifer yr Etholwyr 3220
Number of ballot papers issued 1264
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 25
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 6
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 653
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 421
Y nifer a bleidleisiodd 39%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
James Michael Davies 22% Wedi'i ethol
Julian Thompson-Hill 20% Wedi'i ethol
Caroline Anne Holliday 15% Heb ei ethol
Kenneth Edward Wells 14% Heb ei ethol
Julie Marie Peters 14% Heb ei ethol
Leanne Knapp 13% Heb ei ethol
John David Roney 2% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd4
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr2
Cyfanswm a wrthodwyd6