Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn (Canol)

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn (Canol)

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 3 Mai 2012
Cymhariaeth hefo etholiad blaenorol

 Llafur Win Peter Charles Duffy was wedi'i ethol with a majority of 1%. Y cyfanswm o 2314 bleidleisiau a fwriwyd, yn cynrychioli cynulliad o 45% .

Tabl o'r prif bleidiau ac ymgeiswyr etholiad a gadwodd eu ernes
Ymgeisydd EtholiadPlaidNifer%Statws% Newid
Peter Charles DuffyLlafur61126%Ail-etholwyd3%
Hugh Carson IrvingCeidwadol57825%Newydd etholedign/a
Sherayne EdwardsLlafur55124%Heb ei etholn/a
June CahillCeidwadol48721%Outgoing0%
Other ymgeisydd etholiad-gweler isod874%-4%
Table of ymgeisydd etholiad who changed parties since the last election
Ymgeisydd EtholiadCurrent partyPrevious party
Peter Charles DuffyLlafurAnnibynnol
Tabl o ymgeiswyr eraill yr etholiad
Ymgeisydd Etholiad Plaid Nifer % Outcome
Kay Roney Y Blaid Werdd 87 4% Heb ei ethol