Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn (Canol)

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn (Canol)

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 3 Mai 2012

Prestatyn (Canol) - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Peter Charles Duffy Llafur 611 26% Wedi'i ethol
Hugh Carson Irving Ceidwadol 578 25% Wedi'i ethol
Sherayne Edwards Llafur 551 24% Heb ei ethol
June Cahill Ceidwadol 487 21% Heb ei ethol
Kay Roney Y Blaid Werdd 87 4% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 2314
Nifer yr Etholwyr 2822
Number of ballot papers issued 1257
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 4
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 6
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 642
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 465
Y nifer a bleidleisiodd 45%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Peter Charles Duffy 26% Wedi'i ethol
Hugh Carson Irving 25% Wedi'i ethol
Sherayne Edwards 24% Heb ei ethol
June Cahill 21% Heb ei ethol
Kay Roney 4% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd3
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr3
Cyfanswm a wrthodwyd6