Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn Alltmelyd

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn Alltmelyd

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 3 Mai 2012
Cymhariaeth hefo etholiad blaenorol

 Annibynnol Win Peter Arnold Evans was wedi'i ethol with a majority of 15%. Y cyfanswm o 597 bleidleisiau a fwriwyd, yn cynrychioli cynulliad o 39% .

Tabl o'r prif bleidiau ac ymgeiswyr etholiad a gadwodd eu ernes
Ymgeisydd EtholiadPlaidNifer%Statws% Newid
Peter Arnold EvansAnnibynnol26444%Newydd etholedign/a
Gerald Ernest FrobisherCeidwadol17429%--1%
Robert PatersonLlafur15927%Heb ei etholn/a