Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llangollen

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llangollen

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 3 Mai 2012
Cymhariaeth hefo etholiad blaenorol

 Plaid Cymru - The Party of Wales Hold Trefor Rhys Hughes ail-etholwyd with a majority of 10%, newid o 5% or etholiad blaenorol. Y cyfanswm o 2290 bleidleisiau a fwriwyd, yn cynrychioli cynulliad o 39% .

Tabl o'r prif bleidiau ac ymgeiswyr etholiad a gadwodd eu ernes
Ymgeisydd EtholiadPlaidNifer%Statws% Newid
Trefor Rhys HughesPlaid Cymru - The Party of Wales67830%Ail-etholwyd5%
Stuart Arthur DaviesAnnibynnol45920%Wedi'i ethol2%
John Christopher PalmerLlafur42719%-7%
Jonathan Peter HaddyPlaid Cymru - The Party of Wales2179%-4%
Michael William EdwardsAnnibynnol2129%Heb ei etholn/a
Paul Anthony FirthCeidwadol2069%Heb ei etholn/a
Other ymgeisydd etholiad-gweler isod914%--1%
Tabl o ymgeiswyr eraill yr etholiad
Ymgeisydd Etholiad Plaid Nifer % Outcome
Robert Spalding Y Blaid Werdd 91 4% Heb ei ethol