Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llandyrnog

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llandyrnog

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 3 Mai 2012
Cymhariaeth hefo etholiad blaenorol

 Annibynnol Win Thomas Merfyn Parry was wedi'i ethol with a majority of 25%. Y cyfanswm o 752 bleidleisiau a fwriwyd, yn cynrychioli cynulliad o 45% .

Tabl o'r prif bleidiau ac ymgeiswyr etholiad a gadwodd eu ernes
Ymgeisydd EtholiadPlaidNifer%Statws% Newid
Thomas Merfyn ParryAnnibynnol37750%Newydd etholedign/a
Christopher Michael DenmanAnnibynnol19226%Heb ei etholn/a
John Francis McGuireLlafur8511%Heb ei etholn/a
John Francis McCabePlaid Cymru - The Party of Wales7310%Heb ei etholn/a
Other ymgeisydd etholiad-gweler isod253%-3%
Tabl o ymgeiswyr eraill yr etholiad
Ymgeisydd Etholiad Plaid Nifer % Outcome
Robin David John Hill Democratiaid Rhyddfrydol 25 3% Heb ei ethol