Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanbedr Dyffryn Clwyd/Llangynhafal

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanbedr Dyffryn Clwyd/Llangynhafal

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 3 Mai 2012
Cymhariaeth hefo etholiad blaenorol

 Ceidwadol Win Huw Owen Williams was wedi'i ethol with a majority of 38%. Y cyfanswm o 577 bleidleisiau a fwriwyd, yn cynrychioli cynulliad o 47% .

Tabl o'r prif bleidiau ac ymgeiswyr etholiad a gadwodd eu ernes
Ymgeisydd EtholiadPlaidNifer%Statws% Newid
Huw Owen WilliamsCeidwadol34860%Wedi'i ethol22%
Julie Melissa MastersAnnibynnol12922%Heb ei etholn/a
Mary Juliet ChafféLlafur10017%-12%
Table of ymgeisydd etholiad who changed parties since the last election
Ymgeisydd EtholiadCurrent partyPrevious party
Huw Owen WilliamsCeidwadolAnnibynnol