Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanbedr Dyffryn Clwyd/Llangynhafal

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanbedr Dyffryn Clwyd/Llangynhafal

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 3 Mai 2012

Llanbedr Dyffryn Clwyd/Llangynhafal - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Huw Owen Williams Ceidwadol 348 60% Wedi'i ethol
Julie Melissa Masters Annibynnol 129 22% Heb ei ethol
Mary Juliet Chaffé Llafur 100 17% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 577
Nifer yr Etholwyr 1227
Number of ballot papers issued 579
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 5
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 1
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 259
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 167
Y nifer a bleidleisiodd 47%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Huw Owen Williams 60% Wedi'i ethol
Julie Melissa Masters 22% Heb ei ethol
Mary Juliet Chaffé 17% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd1
Cyfanswm a wrthodwyd1