Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dyserth

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dyserth

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 3 Mai 2012
Cymhariaeth hefo etholiad blaenorol

 Ceidwadol Hold Peter Whittle Owen ail-etholwyd with a majority of 13%, newid o 5% or etholiad blaenorol. Y cyfanswm o 728 bleidleisiau a fwriwyd, yn cynrychioli cynulliad o 39% .

Tabl o'r prif bleidiau ac ymgeiswyr etholiad a gadwodd eu ernes
Ymgeisydd EtholiadPlaidNifer%Statws% Newid
Peter Whittle OwenCeidwadol36951%Ail-etholwyd5%
Peter NewellLlafur27538%Heb ei etholn/a
Heather Alison PrydderchDemocratiaid Rhyddfrydol8412%Heb ei etholn/a