Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dyserth

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dyserth

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 3 Mai 2012

Dyserth - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Peter Whittle Owen Ceidwadol 369 51% Wedi'i ethol
Peter Newell Llafur 275 38% Heb ei ethol
Heather Alison Prydderch Democratiaid Rhyddfrydol 84 12% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 728
Nifer yr Etholwyr 1890
Number of ballot papers issued 741
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 2
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 13
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 352
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 232
Y nifer a bleidleisiodd 39%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Peter Whittle Owen 51% Wedi'i ethol
Peter Newell 38% Heb ei ethol
Heather Alison Prydderch 12% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd12
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr1
Cyfanswm a wrthodwyd13