Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dinbych Uchaf / Henllan

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dinbych Uchaf / Henllan

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 3 Mai 2012
Cymhariaeth hefo etholiad blaenorol

 Llafur Hold Colin Hughes ail-etholwyd with a majority of 9%, newid o 22% or etholiad blaenorol. Y cyfanswm o 1296 bleidleisiau a fwriwyd, yn cynrychioli cynulliad o 34% .

Tabl o'r prif bleidiau ac ymgeiswyr etholiad a gadwodd eu ernes
Ymgeisydd EtholiadPlaidNifer%Statws% Newid
Colin HughesLlafur50439%Ail-etholwyd22%
Geraint Lloyd-WilliamsLlafur39230%Newydd etholedign/a
Jane Gail YorkeCeidwadol24619%Outgoing4%
Warwick Joseph NicholsonPlaid Annibyniaeth y DU857%Heb ei etholn/a
Mark MannDemocratiaid Rhyddfrydol695%Heb ei etholn/a