Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dinbych (Isaf)

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dinbych (Isaf)

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 3 Mai 2012
Cymhariaeth hefo etholiad blaenorol

 Annibynnol Hold John Raymond Bartley ail-etholwyd with a majority of 14%, newid o -8% or etholiad blaenorol. Y cyfanswm o 2907 bleidleisiau a fwriwyd, yn cynrychioli cynulliad o 46% .

Tabl o'r prif bleidiau ac ymgeiswyr etholiad a gadwodd eu ernes
Ymgeisydd EtholiadPlaidNifer%Statws% Newid
John Raymond BartleyAnnibynnol97734%Ail-etholwyd-8%
Richard James DaviesAnnibynnol57920%Newydd etholedign/a
Mark John YoungAnnibynnol50517%Heb ei etholn/a
Jean Norma GwynnPlaid Cymru - The Party of Wales38613%Heb ei etholn/a
Keith Philip StevensAnnibynnol2047%Heb ei etholn/a
Other ymgeisydd etholiad-gweler isod2569%-9%
Tabl o ymgeiswyr eraill yr etholiad
Ymgeisydd Etholiad Plaid Nifer % Outcome
William Gwyn Williams Democratiaid Rhyddfrydol 138 5% Heb ei ethol
Diane Elizabeth Highton Ceidwadol 118 4% Heb ei ethol