Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Foryd]

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Foryd]

Rhyl (Foryd) - Dydd Iau, 13 Tachwedd 2008

Y Rhyl [Foryd] - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Michael Colin Espley Ceidwadol 158 38% Wedi'i ethol
Ian William Armstrong Llafur 147 36% Heb ei ethol
Columbus McCormack Democratiaid Rhyddfrydol 67 16% Heb ei ethol
Geraldine Mary Griffiths Annibynnol 22 5% Heb ei ethol
Ian John Si'Ree Plaid Genedlaethol Prydeinig 17 4% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 411
Nifer yr Etholwyr 1927
Number of ballot papers issued 412
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 1
Y nifer a bleidleisiodd 21%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Michael Colin Espley 38% Wedi'i ethol
Ian William Armstrong 36% Heb ei ethol
Columbus McCormack 16% Heb ei ethol
Geraldine Mary Griffiths 5% Heb ei ethol
Ian John Si'Ree 4% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd1
Cyfanswm a wrthodwyd1