Canlyniadau etholiadau ar gyfer Gogledd Cymru

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Gogledd Cymru

Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholiad Rhanbarthol) - Dydd Iau, 3 Mai 2007

Gogledd Cymru - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Janet Ryder Plaid Cymru - The Party of Wales 50558 44% Wedi'i ethol
Mark Isherwood
Brynle Williams
Ceidwadol 50266 43% Wedi'i ethol
Eleanor Burnham Democratiaid Rhyddfrydol 15275 13% Wedi'i ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 4
Cyfanswm Pleidleisiau 116099
Nifer yr Etholwyr 462794
Number of ballot papers issued 197854
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 1412
Y nifer a bleidleisiodd 43%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Plaid Cymru - The Party of Wales 44%
Ceidwadol 43%
Democratiaid Rhyddfrydol 13%
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd1212
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr192
absenoldeb nôd swyddogol1
ysgrifeniad neu nod y gellid o'i blegid adnabod y pleidleisiwr7
Cyfanswm a wrthodwyd1412