Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dyffryn Clwyd

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dyffryn Clwyd

Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholiad Etholaethol) - Dydd Iau, 3 Mai 2007
Cymhariaeth hefo etholiad blaenorol

 Llafur Hold Margaret Ann Jones ail-etholwyd with a majority of 0%, newid o -10% or etholiad blaenorol. Y cyfanswm o 22275 bleidleisiau a fwriwyd, yn cynrychioli cynulliad o 41% .

Tabl o'r prif bleidiau ac ymgeiswyr etholiad a gadwodd eu ernes
Ymgeisydd EtholiadPlaidNifer%Statws% Newid
Margaret Ann JonesLlafur810436%Ail-etholwyd-10%
Matthew Gerard WrightCeidwadol801236%Heb ei etholn/a
Mark David JonesPlaid Cymru - The Party of Wales388417%Heb ei etholn/a
Mark John YoungDemocratiaid Rhyddfrydol227510%Heb ei etholn/a