Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dyffryn Clwyd

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dyffryn Clwyd

Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholiad Etholaethol) - Dydd Iau, 3 Mai 2007

Dyffryn Clwyd - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Margaret Ann Jones Llafur 8104 36% Wedi'i ethol
Matthew Gerard Wright Ceidwadol 8012 36% Heb ei ethol
Mark David Jones Plaid Cymru - The Party of Wales 3884 17% Heb ei ethol
Mark John Young Democratiaid Rhyddfrydol 2275 10% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 22275
Nifer yr Etholwyr 55234
Number of ballot papers issued 22455
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 180
Y nifer a bleidleisiodd 41%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Margaret Ann Jones 36% Wedi'i ethol
Matthew Gerard Wright 36% Heb ei ethol
Mark David Jones 17% Heb ei ethol
Mark John Young 10% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd123
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr55
ysgrifeniad neu nod y gellid o'i blegid adnabod y pleidleisiwr2
Cyfanswm a wrthodwyd180