Canlyniadau etholiadau ar gyfer Gorllewin Clwyd

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Gorllewin Clwyd

Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholiad Etholaethol) - Dydd Iau, 3 Mai 2007

Gorllewin Clwyd - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Darren David Millar Ceidwadol 8905 34% Wedi'i ethol
Alun John Pugh Llafur 7309 28% Heb ei ethol
Philip Rees Edwards Plaid Cymru - The Party of Wales 7162 27% Heb ei ethol
Simon Philip Croft Democratiaid Rhyddfrydol 1705 7% Heb ei ethol
Warwick Joseph Nicholson Plaid Annibyniaeth y DU 1124 4% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 26205
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 127
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Darren David Millar 34% Wedi'i ethol
Alun John Pugh 28% Heb ei ethol
Philip Rees Edwards 27% Heb ei ethol
Simon Philip Croft 7% Heb ei ethol
Warwick Joseph Nicholson 4% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd85
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr41
ysgrifeniad neu nod y gellid o'i blegid adnabod y pleidleisiwr1
Cyfanswm a wrthodwyd127