Canlyniadau etholiadau ar gyfer De Clwyd

Canlyniadau etholiadau ar gyfer De Clwyd

Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholiad Etholaethol) - Dydd Iau, 3 Mai 2007

De Clwyd - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Karen Sinclair Llafur 6838 35% Wedi'i ethol
John Bell Ceidwadol 5719 29% Heb ei ethol
Nia Davies Plaid Cymru - The Party of Wales 3894 20% Heb ei ethol
Frank Alister Biggs Democratiaid Rhyddfrydol 1838 9% Heb ei ethol
David Rowlands Plaid Annibyniaeth y DU 1209 6% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 19498
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 110
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Karen Sinclair 35% Wedi'i ethol
John Bell 29% Heb ei ethol
Nia Davies 20% Heb ei ethol
Frank Alister Biggs 9% Heb ei ethol
David Rowlands 6% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd96
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr14
Cyfanswm a wrthodwyd110