Canlyniadau etholiadau ar gyfer Gogledd Cymru

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Gogledd Cymru

Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholiad Rhanbarthol) - Dydd Iau, 5 Mai 2011
Cymhariaeth hefo etholiad blaenorol

 Plaid Cymru - The Party of Wales Win Llyr Huws Gruffydd was wedi'i ethol with a majority of 20%. Y cyfanswm o 79309 bleidleisiau a fwriwyd, yn cynrychioli cynulliad o 41% .

Tabl o'r prif bleidiau ac ymgeiswyr etholiad a gadwodd eu ernes
Ymgeisydd EtholiadPlaidNifer%Statws% Newid
Llyr Huws GruffyddPlaid Cymru - The Party of Wales4170153%Newydd etholedign/a
Mark IsherwoodCeidwadol2610133%Ail-etholwyd11%
Aled RobertsDemocratiaid Rhyddfrydol1150715%Newydd etholedign/a