Canlyniadau etholiadau ar gyfer Gogledd Cymru

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Gogledd Cymru

Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholiad Rhanbarthol) - Dydd Iau, 5 Mai 2011

Gogledd Cymru - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Llyr Huws Gruffydd Plaid Cymru - The Party of Wales 41701 53% Wedi'i ethol
Mark Isherwood Ceidwadol 26101 33% Wedi'i ethol
Aled Roberts Democratiaid Rhyddfrydol 11507 15% Wedi'i ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 4
Cyfanswm Pleidleisiau 79309
Nifer yr Etholwyr 473476
Number of ballot papers issued 194798
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 1682
Y nifer a bleidleisiodd 41%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Plaid Cymru - The Party of Wales 53%
Ceidwadol 33%
Democratiaid Rhyddfrydol 15%
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd1187
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr486
ysgrifeniad neu nod y gellid o'i blegid adnabod y pleidleisiwr9
Cyfanswm a wrthodwyd1682