Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dyffryn Clwyd

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dyffryn Clwyd

Etholiad Seneddol Cyffredinol - Dydd Iau, 5 Mai 2005

Dyffryn Clwyd - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Christopher Shaun Ruane Llafur 14875 46% Wedi'i ethol
Felicity Ann Ledgerwood Elphick Ceidwadol 10206 32% Heb ei ethol
Elizabeth Jewkes Democratiaid Rhyddfrydol 3820 12% Heb ei ethol
Mark David Jones Plaid Cymru - The Party of Wales 2309 7% Heb ei ethol
Mark John Young Annibynnol 442 1% Heb ei ethol
Edna Khambatta Plaid Annibyniaeth y DU 375 1% Heb ei ethol
Jeffrey Joseph Ditchfield Cynghrair Cyfreithloni Canabis 286 1% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 32313
Nifer yr Etholwyr 51983
Number of ballot papers issued 32353
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 40
Y nifer a bleidleisiodd 62%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Christopher Shaun Ruane 46% Wedi'i ethol
Felicity Ann Ledgerwood Elphick 32% Heb ei ethol
Elizabeth Jewkes 12% Heb ei ethol
Mark David Jones 7% Heb ei ethol
Mark John Young 1% Heb ei ethol
Edna Khambatta 1% Heb ei ethol
Jeffrey Joseph Ditchfield 1% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd29
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr9
ysgrifeniad neu nod y gellid o'i blegid adnabod y pleidleisiwr2
Cyfanswm a wrthodwyd40