Canlyniadau etholiadau ar gyfer Gorllewin Clwyd

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Gorllewin Clwyd

Etholiad Seneddol Cyffredinol - Dydd Iau, 5 Mai 2005

Gorllewin Clwyd - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
David Ian Jones Ceidwadol 12909 36% Wedi'i ethol
Gareth Thomas Llafur 12776 36% Heb ei ethol
Frank Lester Taylor Democratiaid Rhyddfrydol 4723 13% Heb ei ethol
Eilian Stuart Williams Plaid Cymru - The Party of Wales 3874 11% Heb ei ethol
Warwick Joseph Nicholson Plaid Annibyniaeth y DU 512 1% Heb ei ethol
Timothy David Richard James Annibynnol 507 1% Heb ei ethol
Patrick John Dennis Heenan Plaid Lafur Sosialaidd 313 1% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 35614
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 57
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
David Ian Jones 36% Wedi'i ethol
Gareth Thomas 36% Heb ei ethol
Frank Lester Taylor 13% Heb ei ethol
Eilian Stuart Williams 11% Heb ei ethol
Warwick Joseph Nicholson 1% Heb ei ethol
Timothy David Richard James 1% Heb ei ethol
Patrick John Dennis Heenan 1% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd27
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr26
ysgrifeniad neu nod y gellid o'i blegid adnabod y pleidleisiwr4
Cyfanswm a wrthodwyd57