Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dyffryn Clwyd

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dyffryn Clwyd

Etholiad Seneddol Cyffredinol - Dydd Iau, 6 Mai 2010
Cymhariaeth hefo etholiad blaenorol

 Llafur Hold Christopher Shaun Ruane ail-etholwyd gyda mwyafrif o 7%, newid o -4% or etholiad blaenorol. Y cyfanswm o 35534 bleidleisiau a fwriwyd, yn cynrychioli cynulliad o 64% .

Tabl o'r prif bleidiau ac ymgeiswyr etholiad a gadwodd eu ernes
Ymgeisydd EtholiadPlaidNifer%Statws% Newid
Christopher Shaun RuaneLlafur1501742%Ail-etholwyd-4%
Matthew Gerard WrightCeidwadol1250835%Heb ei etholn/a
Paul PenlingtonDemocratiaid Rhyddfrydol447213%Heb ei etholn/a
Caryl Wyn-JonesPlaid Cymru - The Party of Wales20686%Heb ei etholn/a
Other ymgeisydd etholiad-gweler isod14694%-1%
Tabl o ymgeiswyr eraill yr etholiad
Ymgeisydd Etholiad Plaid Nifer % Outcome
Ian John Si'Ree Plaid Genedlaethol Prydeinig 827 2% Heb ei ethol
Thomas Philip Turner Plaid Annibyniaeth y DU 515 1% Heb ei ethol
Michael John Butler Cynghrair Werdd Sosialaidd 127 0% Heb ei ethol