Canlyniadau etholiadau ar gyfer Gorllewin Clwyd

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Gorllewin Clwyd

Etholiad Seneddol Cyffredinol - Dydd Iau, 6 Mai 2010
Cymhariaeth hefo etholiad blaenorol

 Ceidwadol Hold David Ian Jones ail-etholwyd gyda mwyafrif o 17%, newid o 5% or etholiad blaenorol. Y cyfanswm o 38111 bleidleisiau a fwriwyd, yn cynrychioli cynulliad o 66% .

Tabl o'r prif bleidiau ac ymgeiswyr etholiad a gadwodd eu ernes
Ymgeisydd EtholiadPlaidNifer%Statws% Newid
David Ian JonesCeidwadol1583342%Ail-etholwyd5%
Donna Elizabeth HuttonLlafur941425%Heb ei etholn/a
Llyr Huws GruffyddPlaid Cymru - The Party of Wales586415%Heb ei etholn/a
Helen Michele JonesDemocratiaid Rhyddfrydol580115%Heb ei etholn/a
Other ymgeisydd etholiad-gweler isod11993%--1%
Tabl o ymgeiswyr eraill yr etholiad
Ymgeisydd Etholiad Plaid Nifer % Outcome
Warwick Joseph Nicholson Plaid Annibyniaeth y DU 864 2% Heb ei ethol
David Philip Griffiths Welsh Christian Party 239 1% Heb ei ethol
Joe Llywelyn Griffith Blakesley Annibynnol 96 0% Heb ei ethol