Canlyniadau etholiadau ar gyfer Gorllewin Clwyd

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Gorllewin Clwyd

Etholiad Seneddol Cyffredinol - Dydd Iau, 6 Mai 2010

Gorllewin Clwyd - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
David Ian Jones Ceidwadol 15833 42% Wedi'i ethol
Donna Elizabeth Hutton Llafur 9414 25% Heb ei ethol
Llyr Huws Gruffydd Plaid Cymru - The Party of Wales 5864 15% Heb ei ethol
Helen Michele Jones Democratiaid Rhyddfrydol 5801 15% Heb ei ethol
Warwick Joseph Nicholson Plaid Annibyniaeth y DU 864 2% Heb ei ethol
David Philip Griffiths Welsh Christian Party 239 1% Heb ei ethol
Joe Llywelyn Griffith Blakesley Annibynnol 96 0% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 38111
Nifer yr Etholwyr 57913
Number of ballot papers issued 38117
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 67
Y nifer a bleidleisiodd 66%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
David Ian Jones 42% Wedi'i ethol
Donna Elizabeth Hutton 25% Heb ei ethol
Llyr Huws Gruffydd 15% Heb ei ethol
Helen Michele Jones 15% Heb ei ethol
Warwick Joseph Nicholson 2% Heb ei ethol
David Philip Griffiths 1% Heb ei ethol
Joe Llywelyn Griffith Blakesley 0% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd52
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr15
Cyfanswm a wrthodwyd67