Canlyniadau etholiadau ar gyfer De Clwyd

Canlyniadau etholiadau ar gyfer De Clwyd

Etholiad Seneddol Cyffredinol - Dydd Iau, 6 Mai 2010
Cymhariaeth hefo etholiad blaenorol

 Llafur Win Susan Elan Jones was wedi'i ethol gyda mwyafrif o 8%. Y cyfanswm o 34681 bleidleisiau a fwriwyd, yn cynrychioli cynulliad o 63% .

Tabl o'r prif bleidiau ac ymgeiswyr etholiad a gadwodd eu ernes
Ymgeisydd EtholiadPlaidNifer%Statws% Newid
Susan Elan JonesLlafur1331138%Newydd etholedign/a
John BellCeidwadol1047730%Heb ei etholn/a
Bruce RobertsDemocratiaid Rhyddfrydol596517%Heb ei etholn/a
Janet RyderPlaid Cymru - The Party of Wales30099%Heb ei etholn/a
Other ymgeisydd etholiad-gweler isod19196%-1%
Tabl o ymgeiswyr eraill yr etholiad
Ymgeisydd Etholiad Plaid Nifer % Outcome
Sarah Anne Hynes Plaid Genedlaethol Prydeinig 1100 3% Heb ei ethol
Nick Powell Plaid Annibyniaeth y DU 819 2% Heb ei ethol