Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Tynewydd]

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Tynewydd]

Tref & Cymuned - Dydd Iau, 1 Mai 2008

Y Rhyl [Tynewydd] - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Ian Arthur Gunning Ceidwadol 582 19% Wedi'i ethol
Brian Blakeley Llafur 524 17% Wedi'i ethol
Carl Davies Ceidwadol 508 17% Wedi'i ethol
Paul Roy Sumner Ceidwadol 493 16% Heb ei ethol
Barry Mellor Llafur 466 15% Heb ei ethol
Cheryl Lynne Williams Llafur 395 13% Heb ei ethol
Martin Gibson Annibynnol 110 4% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 3
Cyfanswm Pleidleisiau 3078
Nifer yr Etholwyr 3384
Number of ballot papers issued 1177
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 5
Y nifer a bleidleisiodd 35%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Ian Arthur Gunning 19% Wedi'i ethol
Brian Blakeley 17% Wedi'i ethol
Carl Davies 17% Wedi'i ethol
Paul Roy Sumner 16% Heb ei ethol
Barry Mellor 15% Heb ei ethol
Cheryl Lynne Williams 13% Heb ei ethol
Martin Gibson 4% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd5
Cyfanswm a wrthodwyd5