Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Pendyffryn]

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Pendyffryn]

Tref & Cymuned - Dydd Iau, 1 Mai 2008

Y Rhyl [Pendyffryn] - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Glyn Williams Llafur 201 28% Wedi'i ethol
Patricia Margaret Butters Llafur 194 27% Wedi'i ethol
Maria Carmen Espley Ceidwadol 160 22% Heb ei ethol
Christopher James Geddes Ceidwadol 159 22% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 714
Nifer yr Etholwyr 1267
Number of ballot papers issued 420
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 8
Y nifer a bleidleisiodd 33%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Glyn Williams 28% Wedi'i ethol
Patricia Margaret Butters 27% Wedi'i ethol
Maria Carmen Espley 22% Heb ei ethol
Christopher James Geddes 22% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd7
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr1
Cyfanswm a wrthodwyd8