Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Cefndy]

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Cefndy]

Tref & Cymuned - Dydd Iau, 1 Mai 2008

Y Rhyl [Cefndy] - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Patricia Margaret Jones Llafur 440 35% Wedi'i ethol
David Anthony James Thomas Llafur 360 29% Wedi'i ethol
Margaret McCarroll Llafur 318 25% Wedi'i ethol
Mathew Edward Vaughan Ceidwadol 142 11% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 3
Cyfanswm Pleidleisiau 1260
Nifer yr Etholwyr 2293
Number of ballot papers issued 638
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 14
Y nifer a bleidleisiodd 28%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Patricia Margaret Jones 35% Wedi'i ethol
David Anthony James Thomas 29% Wedi'i ethol
Margaret McCarroll 25% Wedi'i ethol
Mathew Edward Vaughan 11% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd13
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr1
Cyfanswm a wrthodwyd14