Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Bodfor]

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Bodfor]

Tref & Cymuned - Dydd Iau, 1 Mai 2008

Y Rhyl [Bodfor] - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Colin Leonard Jones Annibynnol 172 42% Wedi'i ethol
Geraldine Anne Jones Llafur 128 32% Wedi'i ethol
Michael Colin Espley Ceidwadol 105 26% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 405
Nifer yr Etholwyr 1631
Number of ballot papers issued 333
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 16
Y nifer a bleidleisiodd 20%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Colin Leonard Jones 42% Wedi'i ethol
Geraldine Anne Jones 32% Wedi'i ethol
Michael Colin Espley 26% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd16
Cyfanswm a wrthodwyd16