Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn [Gogledd]

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn [Gogledd]

Tref & Cymuned - Dydd Iau, 1 Mai 2008

Prestatyn [Gogledd] - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Michael Adrian German Annibynnol 457 15% Wedi'i ethol
Michael John Eckersley Ceidwadol 433 15% Wedi'i ethol
Isobel Marion German Annibynnol 416 14% Wedi'i ethol
Gail Mischkinis Ceidwadol 397 13% Heb ei ethol
Minesh Shah Ceidwadol 394 13% Heb ei ethol
David Cooper Annibynnol 344 12% Heb ei ethol
Patricia Irene Dawson Llafur 259 9% Heb ei ethol
Amanda June Wiggan Llafur 255 9% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 3
Cyfanswm Pleidleisiau 2955
Nifer yr Etholwyr 3266
Number of ballot papers issued 1123
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 6
Y nifer a bleidleisiodd 34%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Michael Adrian German 15% Wedi'i ethol
Michael John Eckersley 15% Wedi'i ethol
Isobel Marion German 14% Wedi'i ethol
Gail Mischkinis 13% Heb ei ethol
Minesh Shah 13% Heb ei ethol
David Cooper 12% Heb ei ethol
Patricia Irene Dawson 9% Heb ei ethol
Amanda June Wiggan 9% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd3
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr3
Cyfanswm a wrthodwyd6