Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn [Dwyrain]

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn [Dwyrain]

Tref & Cymuned - Dydd Iau, 1 Mai 2008

Prestatyn [Dwyrain] - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
James Michael Davies Ceidwadol 798 24% Wedi'i ethol
Julian Thompson-Hill Ceidwadol 728 22% Wedi'i ethol
Angelina Linda Muraca Ceidwadol 692 20% Wedi'i ethol
Anton Lawrence Sampson Ceidwadol 606 18% Wedi'i ethol
Alan Stephen Marsden Llafur 317 9% Heb ei ethol
Gary Alexander Bourne Annibynnol 243 7% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 4
Cyfanswm Pleidleisiau 3384
Nifer yr Etholwyr 3100
Number of ballot papers issued 1213
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 14
Y nifer a bleidleisiodd 39%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
James Michael Davies 24% Wedi'i ethol
Julian Thompson-Hill 22% Wedi'i ethol
Angelina Linda Muraca 20% Wedi'i ethol
Anton Lawrence Sampson 18% Wedi'i ethol
Alan Stephen Marsden 9% Heb ei ethol
Gary Alexander Bourne 7% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd10
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr4
Cyfanswm a wrthodwyd14