Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn [Canol]

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn [Canol]

Tref & Cymuned - Dydd Iau, 1 Mai 2008

Prestatyn [Canol] - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Peter Charles Duffy Annibynnol 694 19% Wedi'i ethol
June Cahill Ceidwadol 665 19% Wedi'i ethol
Margaret Anne Horobin Ceidwadol 576 16% Wedi'i ethol
John Morris Annibynnol 485 14% Wedi'i ethol
Graham Joseph Percival Ceidwadol 437 12% Heb ei ethol
Matthew Curtis Ceidwadol 432 12% Heb ei ethol
Paul Penlington Democratiaid Rhyddfrydol 296 8% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 4
Cyfanswm Pleidleisiau 3585
Nifer yr Etholwyr 2736
Number of ballot papers issued 1320
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 12
Y nifer a bleidleisiodd 48%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Peter Charles Duffy 19% Wedi'i ethol
June Cahill 19% Wedi'i ethol
Margaret Anne Horobin 16% Wedi'i ethol
John Morris 14% Wedi'i ethol
Graham Joseph Percival 12% Heb ei ethol
Matthew Curtis 12% Heb ei ethol
Paul Penlington 8% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd11
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr1
Cyfanswm a wrthodwyd12