Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Plastirion]

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Plastirion]

Tref & Cymuned - Dydd Iau, 1 Mai 2008

Y Rhyl [Plastirion] - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Diana Hannam Ceidwadol 457 35% Wedi'i ethol
Naomi Ruth Elizabeth Roose-Lloyd Ceidwadol 408 31% Wedi'i ethol
Eglantine Ann Owens Llafur 230 18% Heb ei ethol
Patricia Ridgeway Llafur 215 16% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 1310
Nifer yr Etholwyr 2113
Number of ballot papers issued 797
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 32
Y nifer a bleidleisiodd 38%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Diana Hannam 35% Wedi'i ethol
Naomi Ruth Elizabeth Roose-Lloyd 31% Wedi'i ethol
Eglantine Ann Owens 18% Heb ei ethol
Patricia Ridgeway 16% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd30
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr2
Cyfanswm a wrthodwyd32