Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn [Gogledd Orllewin]

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn [Gogledd Orllewin]

Tref & Cymuned - Dydd Iau, 1 Mai 2008

Prestatyn [Gogledd Orllewin] - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
George Arthur Green Ceidwadol 439 40% Wedi'i ethol
Allan Geoffrey Pennington Ceidwadol 406 37% Wedi'i ethol
Velma Wilshaw-Cryer Llafur 265 24% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 1110
Nifer yr Etholwyr 1429
Number of ballot papers issued 685
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 21
Y nifer a bleidleisiodd 48%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
George Arthur Green 40% Wedi'i ethol
Allan Geoffrey Pennington 37% Wedi'i ethol
Velma Wilshaw-Cryer 24% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd17
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr4
Cyfanswm a wrthodwyd21