Canlyniadau etholiadau ar gyfer Cyffylliog

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Cyffylliog

Tref & Cymuned - Dydd Iau, 1 Mai 2008

Cyffylliog - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Huw Dafydd Jones Annibynnol 131 12% Wedi'i ethol
Gethin Clwyd Jones Annibynnol 130 12% Wedi'i ethol
Cathryn Edge Annibynnol 117 11% Wedi'i ethol
Eifion Wyn Jones Annibynnol 115 11% Wedi'i ethol
David Irwel Parry Annibynnol 114 11% Wedi'i ethol
Emrys Lloyd Williams Annibynnol 114 11% Wedi'i ethol
Oswyn Llyr Jones Annibynnol 104 10% Wedi'i ethol
Philip Russell Williams Annibynnol 95 9% Wedi'i ethol
Warwick Joseph Nicholson Plaid Annibyniaeth y DU 79 7% Heb ei ethol
Megan Vaughan Evans Annibynnol 63 6% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 8
Cyfanswm Pleidleisiau 1062
Nifer yr Etholwyr 392
Number of ballot papers issued 202
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 3
Y nifer a bleidleisiodd 52%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Huw Dafydd Jones 12% Wedi'i ethol
Gethin Clwyd Jones 12% Wedi'i ethol
Cathryn Edge 11% Wedi'i ethol
Eifion Wyn Jones 11% Wedi'i ethol
David Irwel Parry 11% Wedi'i ethol
Emrys Lloyd Williams 11% Wedi'i ethol
Oswyn Llyr Jones 10% Wedi'i ethol
Philip Russell Williams 9% Wedi'i ethol
Warwick Joseph Nicholson 7% Heb ei ethol
Megan Vaughan Evans 6% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd3
Cyfanswm a wrthodwyd3