Canlyniadau etholiadau ar gyfer Tremeirchion

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Tremeirchion

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 1 Mai 2008
Cymhariaeth hefo etholiad blaenorol

 Annibynnol Hold Barbara Ann Smith was wedi'i ethol with a majority of 13%, newid o -24% or etholiad blaenorol. Y cyfanswm o 650 bleidleisiau a fwriwyd, yn cynrychioli cynulliad o 51% .

Tabl o'r prif bleidiau ac ymgeiswyr etholiad a gadwodd eu ernes
Ymgeisydd EtholiadPlaidNifer%Statws% Newid
Barbara Ann SmithAnnibynnol30948%Newydd etholedign/a
Robert Lloyd WilliamsAnnibynnol22434%Outgoing-37%
Rhodri Owen JonesDemocratiaid Rhyddfrydol11718%Heb ei etholn/a