Canlyniadau etholiadau ar gyfer Tremeirchion

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Tremeirchion

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 1 Mai 2008

Tremeirchion - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Barbara Ann Smith Annibynnol 309 48% Wedi'i ethol
Robert Lloyd Williams Annibynnol 224 34% Heb ei ethol
Rhodri Owen Jones Democratiaid Rhyddfrydol 117 18% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 650
Nifer yr Etholwyr 1280
Number of ballot papers issued 654
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 4
Y nifer a bleidleisiodd 51%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Barbara Ann Smith 48% Wedi'i ethol
Robert Lloyd Williams 34% Heb ei ethol
Rhodri Owen Jones 18% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd3
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr1
Cyfanswm a wrthodwyd4