Canlyniadau etholiadau ar gyfer Trefnant

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Trefnant

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 1 Mai 2008
Cymhariaeth hefo etholiad blaenorol

 Plaid Cymru - The Party of Wales Hold Meirick Lloyd Davies ail-etholwyd with a majority of 4%, newid o -1% or etholiad blaenorol. Y cyfanswm o 732 bleidleisiau a fwriwyd, yn cynrychioli cynulliad o 48% .

Tabl o'r prif bleidiau ac ymgeiswyr etholiad a gadwodd eu ernes
Ymgeisydd EtholiadPlaidNifer%Statws% Newid
Meirick Lloyd DaviesPlaid Cymru - The Party of Wales33145%Ail-etholwyd-1%
David George DudleyCeidwadol30542%Heb ei etholn/a
Stephen John EllisonLlafur9613%Heb ei etholn/a