Canlyniadau etholiadau ar gyfer Trefnant

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Trefnant

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 1 Mai 2008

Trefnant - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Meirick Lloyd Davies Plaid Cymru - The Party of Wales 331 45% Wedi'i ethol
David George Dudley Ceidwadol 305 42% Heb ei ethol
Stephen John Ellison Llafur 96 13% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 732
Nifer yr Etholwyr 1525
Number of ballot papers issued 736
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 4
Y nifer a bleidleisiodd 48%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Meirick Lloyd Davies 45% Wedi'i ethol
David George Dudley 42% Heb ei ethol
Stephen John Ellison 13% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd3
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr1
Cyfanswm a wrthodwyd4