Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanelwy (Gorllewin)

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanelwy (Gorllewin)

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 1 Mai 2008
Cymhariaeth hefo etholiad blaenorol

 Annibynnol Hold William L Cowie was wedi'i ethol with a majority of 18%, newid o 46% or etholiad blaenorol. Y cyfanswm o 450 bleidleisiau a fwriwyd, yn cynrychioli cynulliad o 34% .

Tabl o'r prif bleidiau ac ymgeiswyr etholiad a gadwodd eu ernes
Ymgeisydd EtholiadPlaidNifer%Statws% Newid
William L CowieAnnibynnol20946%Newydd etholedign/a
John Arthur SmithAnnibynnol12828%Outgoing28%
John Philip HordenCeidwadol11325%Heb ei etholn/a