Penderfyniadau

Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio ar waelod y dudalen i ganfod gwybodaeth am benderfyniadau diweddar gymerwyd gan council’s gyrff cymryd penderfyniadau.

Fe’ch hysbyswn bod ein Archif Penderfyniadau Dirprwyedig yn cael ei datblygu ar hyn o bryd. Os hoffech wneud cais am gopi o benderfyniadau dirprwyedig a wnaethpwyd cyn 16 Medi 2020, cysylltwch â democrataidd@sirddinbych.gov.uk, gellir dod o hyd i benderfyniadau a wnaethpwyd ar ôl hynny isod.

Penderfyniadau
Teitl Dyddiad Yn effeithiol o Eitemau a alwyd i mewn
GOVERNANCE FOR THE LEVELLING UP FUND MONIES ref: 227723/05/202323/05/2023Nid i'w alw i mewn
NORTH WALES CONSTRUCTION FRAMEWORK (NWCF) PHASE 3 - STAGE 1 - INITIATE PROJECT ref: 227623/05/202323/05/2023Nid i'w alw i mewn
DRAFT AGILE WORKING POLICY ref: 227523/05/202323/05/2023Nid i'w alw i mewn
SECOND HOME / LONG-TERM EMPTY COUNCIL TAX PREMIUM ref: 227423/05/202323/05/2023Nid i'w alw i mewn
PHASE 2 WORKS CONTRACT NEW DCC WASTE TRANSFER STATION (WTS), COLOMENDY INDUSTRIAL ESTATE EXPANSION - UPDATE ref: 227323/05/202323/05/2023Nid i'w alw i mewn
OUTCOME OF PARTNERSHIPS SCRUTINY COMMITTEE'S REVIEW OF CABINET'S DECISION RELATING TO APPLICATIONS SHORTLISTED FOR SHARED PROSPERITY FUNDING ref: 227223/05/202323/05/2023Nid i'w alw i mewn
BLAENRAGLEN WAITH Y CABINET ref: 227923/05/202323/05/2023Nid i'w alw i mewn
FINANCE REPORT (2022/23 FINANCIAL OUTTURN) ref: 227823/05/202323/05/2023Nid i'w alw i mewn
Cofnodion ref: 227123/05/202323/05/2023Nid i'w alw i mewn
Materion Brys ref: 227023/05/202323/05/2023Nid i'w alw i mewn
DATGANIADAU O FUDDIANT ref: 226923/05/202323/05/2023Nid i'w alw i mewn
Ymddiheuriadau ref: 226823/05/202323/05/2023Nid i'w alw i mewn