Penderfyniadau

Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio ar waelod y dudalen i ganfod gwybodaeth am benderfyniadau diweddar gymerwyd gan council’s gyrff cymryd penderfyniadau.

Fe’ch hysbyswn bod ein Archif Penderfyniadau Dirprwyedig yn cael ei datblygu ar hyn o bryd. Os hoffech wneud cais am gopi o benderfyniadau dirprwyedig a wnaethpwyd cyn 16 Medi 2020, cysylltwch â democrataidd@sirddinbych.gov.uk, gellir dod o hyd i benderfyniadau a wnaethpwyd ar ôl hynny isod.

Penderfyniadau
Teitl Dyddiad Yn effeithiol o Eitemau a alwyd i mewn
APPLICATION FOR A LICENCE TO DRIVE HACKNEY CARRIAGE AND PRIVATE HIRE VEHICLES - APPLICANT NO. 553562 ref: 178215/09/202115/09/2021Nid i'w alw i mewn
LICENSING COMMITTEE FORWARD WORK PROGRAMME 2021/22 ref: 178115/09/202115/09/2021Nid i'w alw i mewn
REVIEW - LICENSING ACT 2003: STATEMENT OF LICENSING POLICY ref: 178015/09/202115/09/2021Nid i'w alw i mewn
Cofnodion y cyfarfod diwethaf ref: 177915/09/202115/09/2021Nid i'w alw i mewn
MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD ref: 177815/09/202115/09/2021Nid i'w alw i mewn
DATGANIADAU O FUDDIANT ref: 177715/09/202115/09/2021Nid i'w alw i mewn
Ymddiheuriadau ref: 177615/09/202115/09/2021Nid i'w alw i mewn
DYRANNU CONTRACT ADEILADU AR GYFER PROSIECT GWELLA HEOL Y CASTELL, LLANGOLLEN 2020 ref: 177313/09/202113/09/2021Nid i'w alw i mewn