Penderfyniadau

Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio ar waelod y dudalen i ganfod gwybodaeth am benderfyniadau diweddar gymerwyd gan council’s gyrff cymryd penderfyniadau.

Fe’ch hysbyswn bod ein Archif Penderfyniadau Dirprwyedig yn cael ei datblygu ar hyn o bryd. Os hoffech wneud cais am gopi o benderfyniadau dirprwyedig a wnaethpwyd cyn 16 Medi 2020, cysylltwch â democrataidd@sirddinbych.gov.uk, gellir dod o hyd i benderfyniadau a wnaethpwyd ar ôl hynny isod.

Penderfyniadau
Teitl Dyddiad Yn effeithiol o Eitemau a alwyd i mewn
BUDGET 2021/22 - FINAL PROPOSALS ref: 159219/01/202119/01/2021Nid i'w alw i mewn
HOUSING RENT SETTING & HOUSING REVENUE AND CAPITAL BUDGETS 2021/22 ref: 159119/01/202119/01/2021Nid i'w alw i mewn
ESTABLISHMENT OF SPORT NORTH WALES PARTNERSHIP ref: 159019/01/202119/01/2021Nid i'w alw i mewn
BUS EMERGENCY SCHEME ref: 158919/01/202119/01/2021Nid i'w alw i mewn
BLAENRAGLEN WAITH Y CABINET ref: 159419/01/202119/01/2021Nid i'w alw i mewn
ADRODDIAD CYLLID ref: 159319/01/202119/01/2021Nid i'w alw i mewn
Cofnodion ref: 158819/01/202119/01/2021Nid i'w alw i mewn
Materion Brys ref: 158619/01/202119/01/2021Nid i'w alw i mewn
DATGANIADAU O FUDDIANT ref: 158719/01/202119/01/2021Nid i'w alw i mewn
Ymddiheuriadau ref: 158519/01/202119/01/2021Nid i'w alw i mewn