Penderfyniadau

Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio ar waelod y dudalen i ganfod gwybodaeth am benderfyniadau diweddar gymerwyd gan council’s gyrff cymryd penderfyniadau.

Fe’ch hysbyswn bod ein Archif Penderfyniadau Dirprwyedig yn cael ei datblygu ar hyn o bryd. Os hoffech wneud cais am gopi o benderfyniadau dirprwyedig a wnaethpwyd cyn 16 Medi 2020, cysylltwch â democrataidd@sirddinbych.gov.uk, gellir dod o hyd i benderfyniadau a wnaethpwyd ar ôl hynny isod.

Penderfyniadau
Teitl Dyddiad Yn effeithiol o Eitemau a alwyd i mewn
DENBIGHSHIRE'S GYPSY AND TRAVELLER ACCOMMODATION ASSESSMENT (2021) ref: 185009/12/202109/12/2021Nid i'w alw i mewn
NEW WASTE AND RECYCLING OPERATING MODEL GENERAL UPDATE AND COMMUNICATIONS PROGRESS ref: 184709/12/202109/12/2021Nid i'w alw i mewn
STAKEHOLDER/COMMUNITY ENGAGEMENT ACTIVITY FOR POTENTIAL CENTRAL RHYL AND CENTRAL PRESTATYN COASTAL DEFENCE SCHEMES ref: 184609/12/202109/12/2021Nid i'w alw i mewn
FEEDBACK FROM COMMITTEE REPRESENTATIVES ref: 184909/12/202109/12/2021Nid i'w alw i mewn
Rhaglen Waith Archwilio ref: 184809/12/202109/12/2021Nid i'w alw i mewn
Cofnodion ref: 184509/12/202109/12/2021Nid i'w alw i mewn
MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD ref: 184409/12/202109/12/2021Nid i'w alw i mewn
DATGANIADAU O FUDDIANT ref: 184309/12/202109/12/2021Nid i'w alw i mewn
Ymddiheuriadau ref: 184209/12/202109/12/2021Nid i'w alw i mewn
ESTYNIAD I GYTUNDEB TGCh - SYSTEM AD ref: 188110/01/202210/01/2022Nid i'w alw i mewn
GORCHYMYN 202 CYNGOR SIR DDINBYCH (BWLCH YR OERNANT, LLANDEGLA) (CYFYNGIAD CYFLYMDER 40MYA) ref: 188010/01/202210/01/2022Nid i'w alw i mewn