Penderfyniadau

Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio ar waelod y dudalen i ganfod gwybodaeth am benderfyniadau diweddar gymerwyd gan council’s gyrff cymryd penderfyniadau.

Fe’ch hysbyswn bod ein Archif Penderfyniadau Dirprwyedig yn cael ei datblygu ar hyn o bryd. Os hoffech wneud cais am gopi o benderfyniadau dirprwyedig a wnaethpwyd cyn 16 Medi 2020, cysylltwch â democrataidd@sirddinbych.gov.uk, gellir dod o hyd i benderfyniadau a wnaethpwyd ar ôl hynny isod.

Penderfyniadau a Gyhoeddwyd
Teitl Dyddiad Yn effeithiol o Eitemau a alwyd i mewn
FORMATION OF A NUTRIENT MANAGEMENT BOARD TO TACKLE PHOSPHORUS POLLUTION IN THE "RIVER DEE AND BALA LAKE" SPECIAL AREA OF CONSERVATION ref: 208029/09/202229/09/2022Nid i'w alw i mewn
PHASE 2 SOCIAL HOUSING RETROFIT WORKS - RHYDWEN DRIVE, RHYL ref: 207929/09/202229/09/2022Nid i'w alw i mewn
BLAENRAGLEN WAITH Y CABINET ref: 208129/09/202229/09/2022Nid i'w alw i mewn
ADRODDIAD CYLLID ref: 207829/09/202229/09/2022Nid i'w alw i mewn
Cofnodion ref: 207729/09/202229/09/2022Nid i'w alw i mewn
Materion Brys ref: 207629/09/202229/09/2022Nid i'w alw i mewn
DATGANIADAU O FUDDIANT ref: 207529/09/202229/09/2022Nid i'w alw i mewn
YMDDIHEURIADAU ref: 207429/09/202229/09/2022Nid i'w alw i mewn
ADRODDIAD AR SEFYDLOGRWYDD Y FARCHNAD GOGLEDD CYMRU - ADRODDIAD DRAFFT 2022 ref: 208203/10/202203/10/2022Nid i'w alw i mewn
DIDDYMU DIRWYON COSBOL AM DDYCHWELYD LLYFRAU BENTHYG AC EITEMAU ERAILL YN HWYR. ref: 207328/09/202228/09/2022Nid i'w alw i mewn
PENODI I BANEL MAETHU SIR DDINBYCH AC I GYD-BANEL MABWYSIADU CONWY A SIR DDINBYCH ref: 207226/09/202226/09/2022Nid i'w alw i mewn
CAFFAEL CYNWYSYDDION AR GYFER PROSIECT AILFODELU GWASTRAFF ref: 207022/09/202222/09/2022Nid i'w alw i mewn
CAFFAEL CONTRACT AROLYGU A DADANSODDI ASBESTOS ref: 207122/09/202222/09/2022Nid i'w alw i mewn