Penderfyniadau

Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio ar waelod y dudalen i ganfod gwybodaeth am benderfyniadau diweddar gymerwyd gan council’s gyrff cymryd penderfyniadau.

Fe’ch hysbyswn bod ein Archif Penderfyniadau Dirprwyedig yn cael ei datblygu ar hyn o bryd. Os hoffech wneud cais am gopi o benderfyniadau dirprwyedig a wnaethpwyd cyn 16 Medi 2020, cysylltwch â democrataidd@sirddinbych.gov.uk, gellir dod o hyd i benderfyniadau a wnaethpwyd ar ôl hynny isod.

Penderfyniadau a Gyhoeddwyd
Teitl Dyddiad Yn effeithiol o Eitemau a alwyd i mewn
TENDER OF NEW FLEET VEHICLES FOR THE NEW WASTE MODEL ref: 183023/11/202123/11/2021Nid i'w alw i mewn
CORPORATE PLAN UPDATE, QUARTER 2, 2021 TO 2022 ref: 183123/11/202123/11/2021Nid i'w alw i mewn
REGIONAL MEMORY ASSESSMENT SUPPORT SERVICE INVITATION TO TENDER (ITT) ref: 182923/11/202123/11/2021Nid i'w alw i mewn
UK GOVERNMENT LEVELLING UP FUND BID APPROVAL - CLWYD WEST CONSTITUENCY ref: 182823/11/202123/11/2021Nid i'w alw i mewn
LLANNERCH BRIDGE ref: 182723/11/202123/11/2021Nid i'w alw i mewn
MEIFOD UPDATE ref: 182623/11/202123/11/2021Nid i'w alw i mewn
BLAENRAGLEN WAITH Y CABINET ref: 183323/11/202123/11/2021Nid i'w alw i mewn
ADRODDIAD CYLLID ref: 183223/11/202123/11/2021Nid i'w alw i mewn
Cofnodion ref: 182523/11/202123/11/2021Nid i'w alw i mewn
Materion Brys ref: 182423/11/202123/11/2021Nid i'w alw i mewn
DATGANIADAU O FUDDIANT ref: 182323/11/202123/11/2021Nid i'w alw i mewn
YMDDIHEURIADAU ref: 182223/11/202123/11/2021Nid i'w alw i mewn
LICENSING ACT 2003: APPLICATION FOR VARIATION OF A PREMISES LICENCE - THE COVE, 17 - 19 WATER STREET, RHYL ref: 182111/11/202111/11/2021Nid i'w alw i mewn
DATGANIADAU O FUDDIANT ref: 182011/11/202111/11/2021Nid i'w alw i mewn
PENODI CADEIRYDD ref: 181911/11/202111/11/2021Nid i'w alw i mewn