Penderfyniadau

Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio ar waelod y dudalen i ganfod gwybodaeth am benderfyniadau diweddar gymerwyd gan council’s gyrff cymryd penderfyniadau.

Fe’ch hysbyswn bod ein Archif Penderfyniadau Dirprwyedig yn cael ei datblygu ar hyn o bryd. Os hoffech wneud cais am gopi o benderfyniadau dirprwyedig a wnaethpwyd cyn 16 Medi 2020, cysylltwch â democrataidd@sirddinbych.gov.uk, gellir dod o hyd i benderfyniadau a wnaethpwyd ar ôl hynny isod.

Penderfyniadau a Gyhoeddwyd
Teitl Dyddiad Yn effeithiol o Eitemau a alwyd i mewn
APPLICATION FOR A PRIVATE HIRE VEHICLE LICENCE ref: 237013/09/202313/09/2023Nid i'w alw i mewn
LICENSING COMMITTEE FORWARD WORK PROGRAMME 2023 ref: 236913/09/202313/09/2023Nid i'w alw i mewn
REVIEW OF HACKNEY CARRIAGE AND PRIVATE HIRE DRIVER MEDICAL REQUIREMENTS ref: 236813/09/202313/09/2023Nid i'w alw i mewn
PROPOSED REVISED HACKNEY CARRIAGE BYELAWS ref: 236713/09/202313/09/2023Nid i'w alw i mewn
PROPOSED CHANGES TO HACKNEY CARRIAGE VEHICLES TABLE OF FARES AND CHARGES ref: 236613/09/202313/09/2023Nid i'w alw i mewn
Cofnodion y cyfarfod diwethaf ref: 236513/09/202313/09/2023Nid i'w alw i mewn
MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD ref: 236413/09/202313/09/2023Nid i'w alw i mewn
DATGANIADAU O FUDDIANT ref: 236313/09/202313/09/2023Nid i'w alw i mewn
Ymddiheuriadau ref: 236213/09/202313/09/2023Nid i'w alw i mewn
YMESTYN CONTRACT ADFERIAD LAKE AVENUE- WEDI'I ARIANNU DRWY GRANT CYMORTH TAI ref: 239127/09/202327/09/2023Nid i'w alw i mewn
GORCHYMYN (AMRYW FFYRDD) (TERFYNAU CYFLYMDER 30MYA) CYNGOR SIR DDINBYCH 2023 ref: 239226/09/202326/09/2023Nid i'w alw i mewn
ANNUAL TREASURY MANAGEMENT REPORT 2022/23 ref: 238819/09/202319/09/2023Nid i'w alw i mewn
DENBIGHSHIRE PROCUREMENT STRATEGY ref: 238719/09/202319/09/2023Nid i'w alw i mewn
NORTH WALES REGIONAL PARTNERSHIP BOARD 10 YEAR STRATEGIC CAPITAL PLAN DRAFT ref: 238619/09/202319/09/2023Nid i'w alw i mewn
YSGOL PLAS BRONDYFFRYN PROJECT - PROPOSED NEW BUILD OF SCHOOL ref: 238519/09/202319/09/2023Nid i'w alw i mewn
RHYL BUSINESS IMPROVEMENT DISTRICT (BID) RE-BALLOT ref: 238419/09/202319/09/2023Nid i'w alw i mewn
BLAENRAGLEN WAITH Y CABINET ref: 239019/09/202319/09/2023Nid i'w alw i mewn
ADRODDIAD CYLLID ref: 238919/09/202319/09/2023Nid i'w alw i mewn
Cofnodion ref: 238319/09/202319/09/2023Nid i'w alw i mewn
Materion Brys ref: 238219/09/202319/09/2023Nid i'w alw i mewn
DATGANIADAU O FUDDIANT ref: 238119/09/202319/09/2023Nid i'w alw i mewn
YMDDIHEURIADAU ref: 238019/09/202319/09/2023Nid i'w alw i mewn
POLISI CASGLIADAU GWASTRAFF DIWEDDARAF 2023 ref: 237919/09/202319/09/2023Nid i'w alw i mewn