Penderfyniadau

Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio ar waelod y dudalen i ganfod gwybodaeth am benderfyniadau diweddar gymerwyd gan council’s gyrff cymryd penderfyniadau.

Fe’ch hysbyswn bod ein Archif Penderfyniadau Dirprwyedig yn cael ei datblygu ar hyn o bryd. Os hoffech wneud cais am gopi o benderfyniadau dirprwyedig a wnaethpwyd cyn 16 Medi 2020, cysylltwch â democrataidd@sirddinbych.gov.uk, gellir dod o hyd i benderfyniadau a wnaethpwyd ar ôl hynny isod.

Penderfyniadau a Gyhoeddwyd
Teitl Dyddiad Yn effeithiol o Eitemau a alwyd i mewn
CONTRACT AWARD AND POLICY CHANGES FOR A NEW CONTRACT TO MANAGE OUR HOUSEHOLD WASTE RECYCLING CENTRES ref: 181319/10/202119/10/2021Nid i'w alw i mewn
PROPOSED APPROACH TO TENDERING FOR PHASE 2 NEW DCC WASTE TRANSFER STATION (WTS) AT COLOMENDY INDUSTRIAL ESTATE, DENBIGH ref: 181219/10/202119/10/2021Nid i'w alw i mewn
GRAPHIC DESIGN AND PRINT FRAMEWORK DYNAMIC PURCHASING SYSTEM ref: 181119/10/202119/10/2021Nid i'w alw i mewn
BLAENRAGLEN WAITH Y CABINET ref: 181519/10/202119/10/2021Nid i'w alw i mewn
ADRODDIAD CYLLID ref: 181419/10/202119/10/2021Nid i'w alw i mewn
Cofnodion ref: 181019/10/202119/10/2021Nid i'w alw i mewn
Materion Brys ref: 180919/10/202119/10/2021Nid i'w alw i mewn
DATGANIADAU O FUDDIANT ref: 180819/10/202119/10/2021Nid i'w alw i mewn
Ymddiheuriadau ref: 180719/10/202119/10/2021Nid i'w alw i mewn
CYFLWYNO FFIOEDD AR GYFER DARPARU CYNWYSYDDION GWASTRAFF AC AILGYLCHU: PENDERFYNIAD DIRPRWYEDIG AELOD ARWEINIOL ref: 181620/10/202120/10/2021Nid i'w alw i mewn
CYMERADWYO YMESTYN CONTRACTAU HIGHBURY SUPPORT SERVICES AR GYFER POBL AG ANABLEDDAU DYSGU ref: 180613/10/202113/10/2021Nid i'w alw i mewn