Penderfyniadau

Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio ar waelod y dudalen i ganfod gwybodaeth am benderfyniadau diweddar gymerwyd gan council’s gyrff cymryd penderfyniadau.

Fe’ch hysbyswn bod ein Archif Penderfyniadau Dirprwyedig yn cael ei datblygu ar hyn o bryd. Os hoffech wneud cais am gopi o benderfyniadau dirprwyedig a wnaethpwyd cyn 16 Medi 2020, cysylltwch â democrataidd@sirddinbych.gov.uk, gellir dod o hyd i benderfyniadau a wnaethpwyd ar ôl hynny isod.

Penderfyniadau a Gyhoeddwyd
Teitl Dyddiad Yn effeithiol o Eitemau a alwyd i mewn
DENBIGHSHIRE LEARNING DISABILITY SUPPORTED LIVING SCHEMES - TEMPORARY EXTENSION TO AND RETENDERING OF EXISTING CONTRACTS ref: 180121/09/202121/09/2021Nid i'w alw i mewn
CONSTRUCTION OF 15 APARTMENTS FOR SOCIAL RENT AT THE DELL, PRESTATYN - CONTRACT AWARD ref: 179821/09/202121/09/2021Nid i'w alw i mewn
COUNCIL HOUSE EXTERNAL ENVELOPING AND ENERGY EFFICIENCY FRAMEWORK AND MINI COMPETITION AWARD ref: 179721/09/202121/09/2021Nid i'w alw i mewn
ANNUAL TREASURY MANAGEMENT REPORT 2020/21 ref: 179621/09/202121/09/2021Nid i'w alw i mewn
STRATEGY FOR THE PREVENTION AND DETECTION OF FRAUD, CORRUPTION AND BRIBERY AND THE FRAUD RESPONSE PLAN ref: 179521/09/202121/09/2021Nid i'w alw i mewn
BLAENRAGLEN WAITH Y CABINET ref: 180021/09/202121/09/2021Nid i'w alw i mewn
ADRODDIAD CYLLID ref: 179921/09/202121/09/2021Nid i'w alw i mewn
Cofnodion ref: 179421/09/202121/09/2021Nid i'w alw i mewn
Materion Brys ref: 179321/09/202121/09/2021Nid i'w alw i mewn
DATGANIADAU O FUDDIANT ref: 179221/09/202121/09/2021Nid i'w alw i mewn
Ymddiheuriadau ref: 179121/09/202121/09/2021Nid i'w alw i mewn
APPLICATION FOR A LICENCE TO DRIVE HACKNEY CARRIAGE AND PRIVATE HIRE VEHICLES - APPLICANT NO. 553562 ref: 178215/09/202115/09/2021Nid i'w alw i mewn
LICENSING COMMITTEE FORWARD WORK PROGRAMME 2021/22 ref: 178115/09/202115/09/2021Nid i'w alw i mewn
REVIEW - LICENSING ACT 2003: STATEMENT OF LICENSING POLICY ref: 178015/09/202115/09/2021Nid i'w alw i mewn
Cofnodion y cyfarfod diwethaf ref: 177915/09/202115/09/2021Nid i'w alw i mewn
MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD ref: 177815/09/202115/09/2021Nid i'w alw i mewn
DATGANIADAU O FUDDIANT ref: 177715/09/202115/09/2021Nid i'w alw i mewn
Ymddiheuriadau ref: 177615/09/202115/09/2021Nid i'w alw i mewn
DYRANNU CONTRACT ADEILADU AR GYFER PROSIECT GWELLA HEOL Y CASTELL, LLANGOLLEN 2020 ref: 177313/09/202113/09/2021Nid i'w alw i mewn