Penderfyniadau

Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio ar waelod y dudalen i ganfod gwybodaeth am benderfyniadau diweddar gymerwyd gan council’s gyrff cymryd penderfyniadau.

Fe’ch hysbyswn bod ein Archif Penderfyniadau Dirprwyedig yn cael ei datblygu ar hyn o bryd. Os hoffech wneud cais am gopi o benderfyniadau dirprwyedig a wnaethpwyd cyn 16 Medi 2020, cysylltwch â democrataidd@sirddinbych.gov.uk, gellir dod o hyd i benderfyniadau a wnaethpwyd ar ôl hynny isod.

Penderfyniadau a Gyhoeddwyd

10/08/2022 - PENODIADAU I AWDURDOD TÂN AC ACHUB GOGLEDD CYMRU ref: 2062    Argymhellion a gymeradwywyd

I gadarnhau’r enwebiadau a wnaed gan grwpiau gwleidyddol 4 aelod o Gyngor Sir Ddinbych i Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru.

 

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Arweinydd ac Aelod Arweiniol dros Dwf Economaidd ac Ymdrin a Amddifadaeth

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 10/08/2022

Yn effeithiol o: 10/08/2022

Penderfyniad:

(i) Penodi y Cynghorydd Gareth Sandilands i’r Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru ar unwaith; a

(ii) Chadarnhau bod cyfnod y penodiad hwn am dymor y Cyngor presennol oni bai y penodir rhywun newydd.