Penderfyniadau

Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio ar waelod y dudalen i ganfod gwybodaeth am benderfyniadau diweddar gymerwyd gan council’s gyrff cymryd penderfyniadau.

Fe’ch hysbyswn bod ein Archif Penderfyniadau Dirprwyedig yn cael ei datblygu ar hyn o bryd. Os hoffech wneud cais am gopi o benderfyniadau dirprwyedig a wnaethpwyd cyn 16 Medi 2020, cysylltwch â democrataidd@sirddinbych.gov.uk, gellir dod o hyd i benderfyniadau a wnaethpwyd ar ôl hynny isod.

Penderfyniadau a Gyhoeddwyd
Teitl Dyddiad Yn effeithiol o Eitemau a alwyd i mewn
CYMERADWYO YMESTYN CONTRACTAU HIGHBURY SUPPORT SERVICES AR GYFER POBL AG ANABLEDDAU DYSGU ref: 180613/10/202113/10/2021Nid i'w alw i mewn
WILDFLOWER MEADOW PROJECT ref: 177209/09/202109/09/2021Nid i'w alw i mewn
FEEDBACK FROM COMMITTEE REPRESENTATIVES ref: 177509/09/202109/09/2021Nid i'w alw i mewn
Rhaglen Waith Archwilio ref: 177409/09/202109/09/2021Nid i'w alw i mewn
Cofnodion ref: 177109/09/202109/09/2021Nid i'w alw i mewn
MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD ref: 177009/09/202109/09/2021Nid i'w alw i mewn
DATGANIADAU O FUDDIANT ref: 176909/09/202109/09/2021Nid i'w alw i mewn
Ymddiheuriadau ref: 176809/09/202109/09/2021Nid i'w alw i mewn